Miesięczne archiwum: Kwiecień 2013

Działalność firmy i usługi prawne

Już na etapie zakładania firmy możemy potrzebować skorzystać z profesjonalnych usług prawnych. Prawnik posiadający odpowiednio doświadczenie może nam zapewnić wybór lepszej formy organizacyjnej naszej firmy, czy też podpisanie korzystniejszych umów z pracownikami. Nie bez znaczenia są również szczegóły takie jak wybór sposobu rozliczania podatków, czy sposobu prowadzenia księgowości. Czytaj dalej